Как да запознаваш малкото с околния свят?

Как да запознаваш малкото с околния свят?

2 - 3 г.