52% от децата в България са застрашени от бедност

52% от децата в България са застрашени от бедност

52 % от децата в България под 18-годишна възраст са били застрашени от бедност и социално изключване...