Стрес и красота

Стрес и красота

Стресът може да бъде положителен или отрицателен, но при всички случаи влияе на физическия и емоционален баланс, а също и на красотата.