40% от интелекта се предава по наследство

40% от интелекта се предава по наследство

Всяко дете наследява около 40% от своята интелигентност от родителите си...