Преждевременното раждане

Преждевременното раждане

Независимо от напредъка на науката и прогреса в медицината, процентът на преждевременно родилите жени не спада, а дори в някои страни нараства.Защо се получава така, че бебето решава да излезе по-рано?